Podoba ci się nasz podcast? Dołącz do grona naszych Patronów!

IGŁY. Historie ukryte w czasie.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Polityka prywatności – klauzula informacyjna

Dbając o przejrzystość i prawidłowość naszych działań, a także spełniając postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy poinformować Państwa kto, na jakiej podstawie i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Fundacja Instytut Jagielloński, ul. Marszałkowska 84/92/115, 00-514 Warszawa, Polska NIP: 5262889276, REGON: 140147690, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234639, która jest wydawcą portalu internetowego MAKi (www.maki.pl)

Twoich danych osobowych?

Jeśli po przeczytaniu poniższych informacji masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@maki.fm

Skąd otrzymujemy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je w postaci wiadomości e-mail wysłanej na jeden z adresów e-mail lub wypełnionego newslettera dostępnego na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania aktualnych opracowań Wydawnictwa portalu maki.pl oraz newsletterów przygotowywanych przez maki.pl. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzanymi danymi?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku zakończenia celu, dla którego zostały zebrane.

Z tych praw możesz skorzystać m.in:

– gdy zauważysz, że dane są niepełne lub nieprawdziwe w związku z żądaniem sprostowania danych,

– gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania,

– gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności tych danych. Ponadto możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

– dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli ich usunięcia lub

– dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy można wycofać zgodę na przetwarzanie danych?

Zgoda może być wycofana w każdym czasie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez rozsądny okres, nawet jeśli nie korzystasz już z usług administratora. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków administratora przed organami administracji państwowej (w tym Administracji Skarbowej).

Twoje dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Fundacji Instytut Jagielloński, którzy zostali do tego upoważnieni.

Informujemy również, że Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Polityka Cookies – podstawowe informacje

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika – przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies mają stanowić niezawodny mechanizm zapamiętywania stanu strony internetowej lub aktywności użytkownika podczas poprzednich wizyt.

Jakie informacje zawarte są w plikach cookies?

Pliki cookies zazwyczaj zawierają:

– nazwę,

– nazwę strony internetowej (domeny), z której pochodzą,

– czas przechowywania na urządzeniu końcowym (przeglądarce),

– unikalny numer (wartość alfanumeryczna).

Do jakich celów wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki cookies na stronie maki.pl są wykorzystywane do:

– tworzenia anonimowych statystyk (zagregowanych), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik strony internetowej korzysta z serwisu. Statystyki te pomagają w ulepszaniu struktury i zawartości strony internetowej www.maki.pl;

– wyświetlania treści reklamowych.

Rodzaje plików cookies:

– umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Serwisu;

– służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Jak usunąć pliki cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w przestrzeni lokalnej urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby przeglądarka blokowała automatyczną obsługę plików cookies lub informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Możliwe jest również usunięcie wybranych plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Placeholder Image